Agenda

4 maart: Taizé dienst 19.00 uur

9 maart: voedselbank inzameling 18.30 t/m 19.00 uur

idem 11 maart voor de dienst

 
 
 © 2008 Kosterij Magnuskerk Anloo