Preekrooster
Onze eigen predikant : da. H.E. de Boer
Borghoornsweg 46
9468 EL Annen
tel. 0592- 277060
h.e.deboer@planet.nl

21 januari; Gezamenlijke dienst Laarkerk

28 januari: da.H.E.de Boer: Maaltijd van de Heer

4 februari: ds.C.R.Th. van de Water: m.m.v. Cantazet

11 februari: da.H.E, de Boer, Themadienst

 
 
 © 2008 Kosterij Magnuskerk Anloo