Preekrooster
Onze eigen predikant : da. H.E. de Boer
Borghoornsweg 46
9468 EL Annen
tel. 0592- 277060
h.e.deboer@planet.nl

19 november: da.TH.Barnard

26 november: laatste zondag kerkelijk jaar / herdenking overledenen. da.H.E. de Boer

3 december: da.F.S.Karelse

10 december: da.H.E. de Boer. Maaltijd van de Heer. m.m.v. Cantazet

17 december: ds.C.R.Th. van de Water

 
 
 © 2008 Kosterij Magnuskerk Anloo