Samenklank


Samenklank is het maandblad van de toekomstige PKN wijkgemeenten Anloo/ ZuidlarenHet volgende nummer komt uit op 24 juli (kopij inleveren uiterlijk donderdag 12 juli voor 12.00 uur)

Redactie:

Ds.R.J. te Have

Mevr. M.Edens, eindredacteur 0592-271248

Dhr. A.G. van der Neut, eindredacteur 050-2809054

Ds. G.W. Smith, eindredacteur 0598-433424

J.Vorsselman, hoogdredacteur 050-4093717


Verspreiding:

Magnuskerk
Fam. B.N. Huisman, tel. 0592- 273800

Laarkerk
Mevr. M.G. willems- Nonkes, tel. 050- 4094981

Dorpskerk
Mevr. T.A. Homan tel. 050- 4095136

 
 
 © 2008 Kosterij Magnuskerk Anloo