Samenklank


Samenklank is het maandblad van de toekomstige PKN wijkgemeenten Anloo/ ZuidlarenHet volgende nummer komt uit op 27 juni (kopij inleveren uiterlijk donderdag 15 juni voor 12.00 uur)

Redactie:

H.E. de Boer 0592-277060
A.F. Brink- Vermeulen, tel. 050- 4092285
B.N. Huisman. eindredacteur 0592-273800
J.Vorsselman, hoogdredacteur 050-4093717


Verspreiding:

Magnuskerk
Fam. B.N. Huisman, tel. 0592- 273800

Laarkerk
Mevr. M.G. willems- Nonkes, tel. 050- 4094981

Dorpskerk
Mevr. T.A. Homan tel. 050- 4095136

 
 
 © 2008 Kosterij Magnuskerk Anloo