Themacommissie
Het thema aankomend jaar zal zijn: Open huis


De themacommissieleden zijn dit jaar Kristine Heemskerk, Jantien Rass, Marga de Vries en Harry Wiersma.

27 januari organiseert de themacommissie een running dinner. Opgave voor 20 januari bij Jantien Rass 06-31369365fam.rass@ziggo.nl

 
 
 © 2008 Kosterij Magnuskerk Anloo